น่าเสียดาย

ภาษาอังกฤษ


adj unfortunate
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: unlucky , unfavorable
คำตรงข้าม: น่าดีใจ , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: การที่ผมต้องเสียลูกไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของผม
v be unfortunate
ความหมายเหมือนกับ: โชคไม่ดี , โชคร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be bad luck , be unlucky , be unfavorable
คำตรงข้าม: น่าดีใจ , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: น่าเสียดายที่ต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก