น่าเศร้าใจ

ภาษาอังกฤษ


adj sorrowful
คำที่เกี่ยวข้อง: heartbreaking , sad
v be sad
ความหมายเหมือนกับ: น่าสลดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be regrettable , be sorrowful , be lamentable , be mournful , be melancholy