น่าเศร้า

ภาษาอังกฤษ


v be sad
ความหมายเหมือนกับ: น่าเศร้าใจ , น่าสลดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be regrettable , be sorrowful , be lamentable , be mournful , be melancholy
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่