น่าเป็นกังวล

ภาษาอังกฤษ


v be worrisome
ความหมายเหมือนกับ: น่าเป็นห่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious , be apprehensive
คำตรงข้าม: สบายใจ , ไร้กังวล
adj worrisome
ความหมายเหมือนกับ: น่าเป็นห่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: anxious , apprehensive
คำตรงข้าม: สบายใจ , ไร้กังวล