น่าเบื่อหน่าย

ภาษาอังกฤษ


v be tiresome
คำอธิบาย: ชวนให้เบื่อหน่าย
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be tedious , be boring , be dull , be irksome
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนให้ความเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้ว่าน่าเบื่อหน่ายที่สุด