น่าเชื่อถือ

ภาษาอังกฤษ


v be believable
คำอธิบาย: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้
ความหมายเหมือนกับ: น่าเชื่อ , น่าไว้วางใจ , เชื่อได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be reliable , be dependable , be credible
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลของฝ่ายค้านที่เอามาชี้แจงน่าเชื่อถือมากกว่าฝ่ายรัฐบาล