น่าเกลียดน่าชัง

ภาษาอังกฤษ


adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: lovable , charming , sweet , lovely
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
v to be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: to be lovely , to be exquisite
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน