น่าเกลียด

ภาษาอังกฤษ


adj ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่ , น่าเกลียดน่าชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: unattractive , unpleasant , offensive , unlovely
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้
adj disgusting
คำอธิบาย: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: repulsive , detestable
คำตรงข้าม: น่ายกย่อง , น่าสรรเสริญ
v disgust
คำอธิบาย: ทำตัวไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be sickening , disfavor , distaste
คำตรงข้าม: น่ายกย่อง , น่าสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้
v be ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsightly , be unattractive , be unpleasing
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก
ตัวอย่างประโยค: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี