น่าเกลียด

ภาษาอังกฤษ


adj ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่ , น่าเกลียดน่าชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: unattractive , unpleasant , offensive , unlovely
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้
adj disgusting
คำอธิบาย: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: repulsive , detestable
คำตรงข้าม: น่ายกย่อง , น่าสรรเสริญ
v disgust
คำอธิบาย: ทำตัวไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be sickening , disfavor , distaste
คำตรงข้าม: น่ายกย่อง , น่าสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้
v be ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่
คำที่เกี่ยวข้อง: be unsightly , be unattractive , be unpleasing
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก
ตัวอย่างประโยค: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี

คำที่มี "น่าเกลียด" ในคำ


น่าเกลียดน่ากลัว v frighten
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , น่าขยะแขยง , น่ากลัว
คำตรงข้าม: น่ารัก , สวย
ตัวอย่างประโยค: ชาวทมิฬยิ้มง่ายและบริสุทธิ์ ไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนความหมายในภาษาไทย

น่าเกลียดน่ากลัว adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , น่าขยะแขยง , น่ากลัว
คำตรงข้าม: น่ารัก , สวย

น่าเกลียดน่าชัง adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่

น่าเกลียดน่าชัง v to be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกินค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top