น่าเกรงขาม

ภาษาอังกฤษ


v terrify
คำอธิบาย: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
ความหมายเหมือนกับ: น่านับถือ , น่ายำเกรง , น่าเคารพ , น่าคร้ามเกรง
คำที่เกี่ยวข้อง: fill with terror , frighten greatly , alarm , owe
ตัวอย่างประโยค: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก
adj imposing (e.g. personage)
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
ความหมายเหมือนกับ: น่ายำเกรง , น่าคร้ามเกรง
คำที่เกี่ยวข้อง: dignified , prestigious
ตัวอย่างประโยค: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด