น่าอเนจอนาถใจ

ภาษาอังกฤษ


adj tragic
ความหมายเหมือนกับ: น่าเศร้า , น่าเวทนา
คำที่เกี่ยวข้อง: pathetic , sad , pitiful , miserable