น่าอึดอัดใจ

ภาษาอังกฤษ


adj discomfortable
ความหมายเหมือนกับ: น่าคับอกคับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: uncomfortable
v discomfort
ความหมายเหมือนกับ: น่าคับอกคับใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be uncomfortable , make uneasy