น่าอิจฉา

ภาษาอังกฤษ


adj jealous
ความหมายเหมือนกับ: น่าริษยา
คำที่เกี่ยวข้อง: envious , covetous , resentful
ตัวอย่างประโยค: คนที่น่าอิจฉาสำหรับผมก็คือ คนที่ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการ
v be envied
ความหมายเหมือนกับ: น่าริษยา
คำที่เกี่ยวข้อง: be jealous
ตัวอย่างประโยค: เขาน่าอิจฉาจริงที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ