น่าอาศัย

ภาษาอังกฤษ


adj pleasant
คำที่เกี่ยวข้อง: welcome , delightful , lively