น่าอาย

ภาษาอังกฤษ


v be shameful
ความหมายเหมือนกับ: น่าอดสู , น่าอับอาย , น่าขายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be disgraceful , put to shame
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: มันน่าอายมากที่จะบอกว่า เรื่องเลวๆ นี้ผมทำมันเอง
adj shameful
ความหมายเหมือนกับ: น่าอดสู , น่าอับอาย , น่าขายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: disgraceful
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: เขาให้เหตุผลว่า สิ่งน่าอายเหล่านี้เป็นผลงานของคนในชุมชนแออัด