น่าอัศจรรย์

ภาษาอังกฤษ


adj astonishing
ความหมายเหมือนกับ: น่าพิศวง , น่าประหลาดใจ , น่าแปลก , น่ามหัศจรรย์
คำที่เกี่ยวข้อง: surprising , marvelous
ตัวอย่างประโยค: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
v be astonishing
ความหมายเหมือนกับ: น่าพิศวง , น่าประหลาดใจ , น่าแปลก , น่ามหัศจรรย์
คำที่เกี่ยวข้อง: be surprising , be marvelous
ตัวอย่างประโยค: เรื่องเหล่านี้ถึงจะแปลก และน่าอัศจรรย์ ก็ไม่เท่ากับได้เห็นน้ำใจของทุกคน