น่าอับอายขายหน้า

ภาษาอังกฤษ


adv shamefully
ความหมายเหมือนกับ: น่าอับอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: embarrassingly