น่าอับอาย

ภาษาอังกฤษ


adj disgraceful
ความหมายเหมือนกับ: น่าอดสู , น่าขายหน้า , น่าอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: shameful , dishonorable
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย
v be disgraceful
ความหมายเหมือนกับ: น่าอดสู , น่าขายหน้า , น่าอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be shameful , put to shame
คำตรงข้าม: น่าชื่นชม , น่ายินดี
ตัวอย่างประโยค: ผมถูกตราหน้าว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ น่าอับอายแค่ไหน