น่าอร่อย

ภาษาอังกฤษ


v be appetizing
ความหมายเหมือนกับ: น่ากิน , น่ารับประทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: look delicious , look tasty
ตัวอย่างประโยค: คนที่หิวย่อมเห็นอาหารน่ากินกว่าปกติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top