น่าอร่อย

ภาษาอังกฤษ


v be appetizing
ความหมายเหมือนกับ: น่ากิน , น่ารับประทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: look delicious , look tasty
ตัวอย่างประโยค: คนที่หิวย่อมเห็นอาหารน่ากินกว่าปกติ