น่าอนาถ

ภาษาอังกฤษ


adj tragic
ความหมายเหมือนกับ: น่าเศร้า , น่าเวทนา , น่าอเนจอนาถใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pathetic , sad , pitiful , miserable
ตัวอย่างประโยค: ราชีพ คานธีต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถและอย่างไม่มีใครคาดฝัน