น่าห่วง

ภาษาอังกฤษ


v be worried
ความหมายเหมือนกับ: น่าวิตก , น่ากังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: be showing anxiety , be anxious , be concerned , be fearful
คำตรงข้าม: ไร้ห่วง , ไร้กังวล
adj worried
ความหมายเหมือนกับ: น่าวิตก , น่ากังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: concerned , anxious , suspense , nervous , worrisome
คำตรงข้าม: ไร้ห่วง , ไร้กังวล