น่าหวาดผวา

ภาษาอังกฤษ


adj dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่าหวาดกลัว , น่าขนลุก , น่ากลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: terrible , awesome
v be dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่าหวาดกลัว , น่าขนลุก , น่ากลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be terrible , be awesome