น่าหวาดกลัว

ภาษาอังกฤษ


adj scary
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: frightening
ตัวอย่างประโยค: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย