น่าหมั่นไส้

ภาษาอังกฤษ


v be irritating
คำอธิบาย: ไม่เป็นที่น่าพอใจ, ไม่ชอบใจ
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ , น่าชังน้ำหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be annoying , be disturbing
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าสนใจ , น่าคบหา
ตัวอย่างประโยค: พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้น่าหมั่นไส้จริงๆ
adj annoying
คำอธิบาย: ไม่เป็นที่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: น่าเบื่อ , น่าชังน้ำหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: unpleasant , disagreeable , offensive
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าสนใจ , น่าคบหา