น่าหนักใจ

ภาษาอังกฤษ


adj worrying
คำอธิบาย: เป็นที่ลำบากใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: worrisome , troubling
ตัวอย่างประโยค: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์