น่าสังเวช

ภาษาอังกฤษ


v feel pity for
คำอธิบาย: น่าเศร้าสลดหดหู่
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมเพช , น่าอนาถ , น่าสงสาร , น่าเวทนา
คำที่เกี่ยวข้อง: pity , be sympathy , be pitiful , be poor
ตัวอย่างประโยค: เด็กขอทานที่เดินอยู่หน้างานน่าสังเวชที่สุด
adj pitiful
คำอธิบาย: ที่น่าเศร้าสลดหดหู่
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมเพช , น่าอนาถ , น่าสงสาร , น่าเวทนา