น่าสังเกต

ภาษาอังกฤษ


adj noticeable
คำอธิบาย: เป็นที่น่าสะดุดใจหรือน่ากังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: spectacular , doubtful
ตัวอย่างประโยค: ปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตคือ ฝนดาวตกมักไม่เกิดก่อนการกลับมาของดาวหาง