น่าสะเทือนใจ

ภาษาอังกฤษ


adj regretted
ความหมายเหมือนกับ: น่าโศกเศร้า , น่าสลดใจ , น่าเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sad
คำตรงข้าม: รื่นเริง , เบิกบาน , ยินดีปรีดา
v be regretted
ความหมายเหมือนกับ: น่าโศกเศร้า , น่าสลดใจ , น่าเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be sad , feel mourn for
คำตรงข้าม: รื่นเริง , เบิกบาน , ยินดีปรีดา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top