น่าสะอิดสะเอียน

ภาษาอังกฤษ


v be disgusting
คำอธิบาย: ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าขยะแขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: be nauseating , be sickening , be repellent , be repugnant
ตัวอย่างประโยค: ภาพฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ดูแล้วน่าสะอิดสะเอียน