น่าสลดหดหู่

ภาษาอังกฤษ


adj depressed
ความหมายเหมือนกับ: น่าสลด , น่าเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: gloomy , sad
คำตรงข้าม: น่ายินดี
v be depressed
ความหมายเหมือนกับ: น่าสลด , น่าเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be gloomy , be dejected , be sad
คำตรงข้าม: น่ายินดี