น่าสรรเสริญ

ภาษาอังกฤษ


adj admirable
คำอธิบาย: ควรยกย่องสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: น่ายกย่อง , น่าเชิดชู
คำที่เกี่ยวข้อง: praiseworthy
คำตรงข้าม: น่าดูถูก , น่าดูหมิ่น , น่าเหยียดหยาม