น่าสมเพช

ภาษาอังกฤษ


adj pitiful
ความหมายเหมือนกับ: น่าสังเวช , น่าอนาถ , น่าเวทนา
คำที่เกี่ยวข้อง: pitiable , very poor and bad
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
adj pitiful
ความหมายเหมือนกับ: น่าสังเวช , น่าอนาถ , น่าเวทนา
คำที่เกี่ยวข้อง: pitiable , very poor and bad
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
adj pitiful
ความหมายเหมือนกับ: น่าสังเวช , น่าอนาถ , น่าเวทนา
คำที่เกี่ยวข้อง: pitiable , very poor and bad
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด