น่าสมาคม

ภาษาอังกฤษ


v be lovely
ความหมายเหมือนกับ: น่าคบหา , น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be nice , be friendly , be charming , be exquisite
คำตรงข้าม: น่ารังเกียจ