น่าสนุก

ภาษาอังกฤษ


adj enjoyable
คำที่เกี่ยวข้อง: fun
ตัวอย่างประโยค: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก