น่าสงสาร

ภาษาอังกฤษ


v be pitying
คำอธิบาย: น่าเห็นใจเพราะมีความเดือดร้อนหรือความทุกข์
ความหมายเหมือนกับ: น่าเห็นใจ , น่าเวทนา , น่าสมเพช , น่าสังเวช
คำที่เกี่ยวข้อง: feel pity for
ตัวอย่างประโยค: ยายแก่คนนี้น่าสงสารมาก แก่แล้วยังต้องมานั่งขายของเช้าจรดเย็น