น่าวางใจ

ภาษาอังกฤษ


v be believable
ความหมายเหมือนกับ: น่าเชื่อถือ , น่าเชื่อ , เชื่อได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be reliable , be dependable , be credible