น่าลุ้น

ภาษาอังกฤษ


v wait expectantly
ตัวอย่างประโยค: เมื่อดูตามญัตติที่อภิปรายก็ถือว่าน่าลุ้นอยู่ไม่น้อยว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลสมคำโวแค่ไหน