น่าลิ้มลอง

ภาษาอังกฤษ


v be appetizing
ความหมายเหมือนกับ: น่ารับประทาน , น่าอร่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be palatable , be tasty , be flavorful
คำตรงข้าม: น่าขยะแขยง