น่าละอาย

ภาษาอังกฤษ


v be disgraceful
ความหมายเหมือนกับ: ขายหน้า , ละอาย , อับอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be shameful , be inglorious , be dishonorable , be ignominious
คำตรงข้าม: น่าภาคภูมิใจ , น่ายกย่อง , น่าชมเชย , น่าสรรเสริญ