น่ารู้

ภาษาอังกฤษ


adj interesting
ความหมายเหมือนกับ: น่าสนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: concerned
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้