น่ารื่นรมย์

ภาษาอังกฤษ


v be pleasant
ความหมายเหมือนกับ: น่าพอใจ , น่าสบาย , น่าอภิรมย์
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleasing , be delightful
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ , ไม่น่าสนใจ , น่าอิดหนาระอาใจ
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงคืนนี้น่ารื่นรมย์จริงๆ
adj pleasant
ความหมายเหมือนกับ: น่าพอใจ , น่าสบาย , น่าอภิรมย์
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasing , delightful , charming
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ , ไม่น่าสนใจ , น่าอิดหนาระอาใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์