น่ารังเกียจ

ภาษาอังกฤษ


adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าสะอิดสะเอียน , น่าเกลียด , น่าขยะแขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: hateful
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าพึงพอใจ
ตัวอย่างประโยค: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
v be disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าสะอิดสะเอียน , น่าเกลียด , น่าขยะแขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: be hateful , be repulsive
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าพึงพอใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top