น่ารักน่าเอ็นดู

ภาษาอังกฤษ


v be sweet
คำที่เกี่ยวข้อง: be lovely , be cute
คำตรงข้าม: น่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: จริตกิริยาของเธอน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริง