น่ารัก

ภาษาอังกฤษ


v be pretty
ความหมายเหมือนกับ: สวย , น่าเอ็นดู , น่ารักน่าเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: be charming , be good-looking , be lovely , be cute
คำตรงข้าม: ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่ , น่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง
adj lovely
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: pretty , cute , charming
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , น่าชัง , น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
v be lovely
คำอธิบาย: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมาคม , น่าคบหา , น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be nice , be friendly , be charming , be exquisite
คำตรงข้าม: น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง