น่ารัก

ภาษาอังกฤษ


v be pretty
ความหมายเหมือนกับ: สวย , น่าเอ็นดู , น่ารักน่าเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: be charming , be good-looking , be lovely , be cute
คำตรงข้าม: ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่ , น่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง
adj lovely
ความหมายเหมือนกับ: น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: pretty , cute , charming
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , น่าชัง , น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
v be lovely
คำอธิบาย: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
ความหมายเหมือนกับ: น่าสมาคม , น่าคบหา , น่าชื่นชอบ , อ่อนโยน , มีอัธยาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be nice , be friendly , be charming , be exquisite
คำตรงข้าม: น่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง

คำที่มี "น่ารัก" ในคำ


น่ารักน่าเอ็นดู v be sweet
คำตรงข้าม: น่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: จริตกิริยาของเธอน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริง

น่ารักน่าชัง adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่ารักน่าเอ็นดู , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน

น่ารักน่าชัง v be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่ารักน่าเอ็นดู , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้ริ้วขี้เหร่ , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน

ความน่ารัก n loveliness
ความหมายเหมือนกับ: ความน่ารักน่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: ความน่าเกลียด
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ชอบตุ๊กตาเพราะตุ๊กตามีความน่ารัก

ความน่ารักน่าเอ็นดู n loveliness
คำตรงข้าม: ความน่าเกลียดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top