น่ายกย่อง

ภาษาอังกฤษ


adj admirable
คำอธิบาย: ที่ควรยกย่องสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: น่าสรรเสริญ , น่าเชิดชู , น่าเคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง: praiseworthy
คำตรงข้าม: น่าดูถูก , น่าดูหมิ่น , น่าเหยียดหยาม
v be respectful
คำอธิบาย: ควรยกย่องสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: น่านับถือ , น่าเคารพ , น่าเชิดชู
คำที่เกี่ยวข้อง: be showing deference , be venerable
คำตรงข้าม: น่าดูหมิ่น , เหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค: ความคิดอันแสนฉลาดของผู้เฒ่าน่ายกย่องกว่าคนหนุ่มเสียอีก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top