น่ามอง

ภาษาอังกฤษ


v attractive
ความหมายเหมือนกับ: ชวนมอง , น่าดู
คำที่เกี่ยวข้อง: appealing , alluring , charming , nice to look at/watch
ตัวอย่างประโยค: ภูเขาสีน้ำเงินเข้มเป็นทิวยาวด้านหน้า ดูสลับซับซ้อน งดงามและน่ามองอย่างยิ่ง