น่าภาคภูมิใจ

ภาษาอังกฤษ


adj proud
คำอธิบาย: ที่รู้สึกว่ามีเกียรติยศเป็นที่พอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: honour , full of self-esteem , dignified
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง