น่าฟัง

ภาษาอังกฤษ


adv sweetly
ความหมายเหมือนกับ: ไพเราะ , รื่นหู , เสนาะหู
คำที่เกี่ยวข้อง: eloquently , vividly
ตัวอย่างประโยค: นักร้องคนนี้ร้องเพลงได้น่าฟัง
v be interesting
ความหมายเหมือนกับ: น่าสนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be concerned
คำตรงข้าม: น่าเบื่อ , น่าเบื่อหน่าย , น่ารำคาญ
ตัวอย่างประโยค: เรื่องที่ท่านพูดถึงน่าฟังมากสำหรับเด็กๆ