น่าพึงพอใจ

ภาษาอังกฤษ


v satisfy
ความหมายเหมือนกับ: น่าพอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: content , please , assuage , gratify , indulge , sate , slake
ตัวอย่างประโยค: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top