น่าพิจารณา

ภาษาอังกฤษ


v be considerable
ความหมายเหมือนกับ: น่าไตร่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be worth thinking about , be substantial
adj considerable
ความหมายเหมือนกับ: น่าไตร่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: important , worthy of respect or attention