น่าพอใจ

ภาษาอังกฤษ


v be satisfiable
คำอธิบาย: เป็นที่ถูกใจ, เป็นที่ชอบพอ
ความหมายเหมือนกับ: ดี , ถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be gratifiable , be contentable , be pleasant
คำตรงข้าม: ไม่น่าพอใจ
ตัวอย่างประโยค: ผลงานของเขาที่ออกมาน่าพอใจมาก ไม่เสียแรงที่ใช้เวลานาน